Общи условия

Общи условия за ползване на сайта pozlatenibijuta.com

Основни понятия

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

„Уебсайт/сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

„Клиент” е всяко физическо лице, навършило 18 години или юридическо лице, които са приели настоящите Общи условия.

„Профил” е обособена част от pozlatenibijuta.com, съдържаща информация за клиентa, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от pozlatenibijuta.com, като достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на клиента да разглежда и редактира своите данни, въведени при регистрацията, адресите за доставка, да прави заявки за закупуване на стоки от интернет-страницата за електронна търговия pozlatenibijuta.com, да променя паролата си за достъп.

„Потребителско име” е избран от клиента уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в pozlatenibijuta.com.

„Парола” е избран от клиента код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име го индивидуализира и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в pozlatenibijuta.com стоки.

„Производител” е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.

„Опаковка” са всякакви приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на клиента.

„Линк” („Електронна препратка”) е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

„Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт.

Настоящият документ съдържа Общи условия на договора за покупко-продажба от разстояние, които уреждат взаимоотношенията между Opencart-bg.com  от една страна и клиентът на електронни (интернет) страници и услуги, съгласил се с настоящите Общи условия, наречен клиент, от друга страна, намиращи се на домейн pozlatenibijuta.com (наричан за краткост уебсайт), във връзка със закупуването на предлагани чрез pozlatenibijuta.com електронен магазин, стоки.

Тези условия обвързват всички клиенти. Използвайки платформата на pozlatenibijuta.com и с натискането на всеки един обект, линк (електронна препратка) или бутон, разположени на страниците на pozlatenibijuta.com, клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези Общи условия.

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от pozlatenibijuta.com. При извършване на промени в Общите условия, pozlatenibijuta.com се задължава да публикува новите Общи условия в pozlatenibijuta.com и да напише датата, на която са актуализирани. pozlatenibijuta.com съветва своите клиенти периодично да преглеждат актуалните в момента Общи условия, защото те са обвързващи за тях.

ПРЕДМЕТ

pozlatenibijuta.com продава и доставя на клиента предлаганите в pozlatenibijuta.com и поръчани от него стоки след регистрация или попълване на данни за поръчка на заявка и плащане на съответната цена, при стриктно спазване от страна на клиента на настоящите Общи условия.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТОКИТЕ

pozlatenibijuta.com публикува описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, информация за начините за плащане и доставка.

pozlatenibijuta.com не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.

ПРОМЯНА НА ЦЕНИ НА СТОКИ

pozlatenibijuta.com има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на клиентите. Клиентът е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, pozlatenibijuta.com има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на клиента, освен да възстанови сумите, платени от клиента, ако има такива.

ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него стока, когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед, при транспортиране стоката или опаковката й е била нарушена и цената, която клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.

Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право да върне закупен от него продукт до 14 дни от датата на получаване . За целта трябва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до pozlatenibijuta.com и в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП. За целта предметът на сделката трябва да е в оригиналната си опаковка, в ненарушена цялост, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката. Tранспортните разходи по връщане на продукта са за сметка на клиента. Клиентът няма право да връща стока с наложен платеж, тъй като върнати пратки изискват предварително преглеждане и оценка на щетите. Суми по върнати пратки се изпращат само след оглед в рамките на 3 дни от получаване на пратката. Клиентът е длъжен да възстанови транспортните разходи по изпращане на пратката, когато клиентът разваля сделката.

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 ЗЗП

(Ново – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.)

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До

– С настоящото уведомявам/уведомяваме ________________________________

– Поръчано на_______________ / получено на _______________

– Име на потребителя/ите _______________________

– Адрес на потребителя/ите _______________________

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата: _______________________ Подпис: __________________________

Връщането на стока не важи за:

продукти със специфичен начин на опаковане, които след разопаковане не могат да бъдат върнати в първоначалното си състояние

продукти, изготвени по поръчка и според индивидуалните изисквания на клиента

покупки на едро

При получаване на пратката, клиентът следва да провери съдържанието на пакета за съответствие на изпратената стока с подадената заявка.

При констатирани нарушения във външния вид на стоката, клиентът следва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката. В случаите, в които не се състави протокол за увреждане на пратката, клиентът няма право да предявява каквито и да е претенции към pozlatenibijuta.com.

ДРУГИ

При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочените телефони, e-mail, формата за обратна връзка и адреса за кореспонденция.

Как да поръчам?

Онлайн поръчка чрез регистрация.

Вие може да заявите Вашата поръчка през онлайн магазина по всяко време на денонощието.

Изберете продукт. Може да разгледате представените от нас продукти, от страничното меню (лявата страна на магазина).

След като сте избрали продукт от каталога, кликнете върху него, за да разгледате детайлната информация за него: информация за продукта и неговите характеристики. Под описанието на продукта, ще откриете всички размери със съответните цени.

Ако разглежданият продукт отговаря на Вашите изисквания, добавете го към Вашата Поръчка, като натиснете бутона ДОБАВИ.

След като влезнете във Вашата Поръчка, ще видите избрания/те от Вас продукт/и.

При следващата стъпка ще се изисква от Вас да сте регистриран потребител на магазина. Ако имате вече създадена регистрация, използвайте нея, ако нямате такава, натиснете бутон СВОБОДНА РЕГИСТРАЦИЯ, от където ще направите нова регистрация, след което попълните правилно информацията за плащането (тя съдържа адреса, до който ще бъде изпратен поръчания от Вас продукт).На имейла който сте посочили в регистрацията ще получите линк за потвърждение на регистрацията в сайта.

При следващата стъпка се уверете, че посоченият от Вас адрес за доставка е коректен и, ако всичко е наред, въведете код за верификация, и поставете отметка,че се съгласявате с общите условия на сайта, и натиснете бутона ПОРЪЧАЙ.

Ако поръчката е направена правилно на имейла посочен в регистрацията,ще получите информация за направената от вас поръчка.

Онлайн поръчка без регистрация

Изберете продукт. Може да разгледате представените от нас продукти, от страничното меню (лявата страна на магазина).

След като сте избрали продукт от каталога, кликнете върху него, за да разгледате детайлната информация за него: информация за продукта и неговите характеристики. Под описанието на продукта, ще откриете всички размери със съответните цени.

Ако разглежданият продукт отговаря на Вашите изисквания, добавете го към Вашата Поръчка, като натиснете бутона ДОБАВИ.

След като влезнете във Вашата Поръчка, ще видите избрания/те от Вас продукт/и.

При следващата стъпка ще трябва да попълните ДАННИ ЗА ПОРЪЧКА като полетата със звездички са задължителни.

Въвеждате кода за верификация и поставяте отметка,че сте съгласни с общите условия на сайта,след което натискате бутона ПОРЪЧАЙ.

Ако поръчката е направена правилно на имейла посочен в данни за поръчка ще получите имейл с данни за покупката.

Бърза поръчка по телефона

Ако желаете да поръчате веднага продуктите, които сте избрали, може да го направите по телефона (XXX). Оператор на pozlatenibijuta.com ще отговори на всички въпроси, свързани с поръчката, като е нужно единствено да продиктувате име и адрес за доставка.

pozlatenibijuta.com има право да изиска капаро за поръчка на стоки, които не са налични на склад в размер на 1/3 от стойността на поръчката.

X